De kapel is iedere dag geopend.
GEBED TOT O.L. VROUW VAN BANNEUX  O.L.Vrouw van Banneux, Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser en Moeder van God, wij danken u voor de onschatbare aller tijden.  Uit barmhartigheid hebt gij u te Banneux aangeboden als de Maagd der Armen, uit dankbaarheid geven wij ons geheel aan u en wijden wij ons opnieuw toe aan uw onbevlekt Moeder-Hart. Gij hebt ons geloof op hemelse wijze beloond. Daarom, o goede Moeder, geloven wij nu nog inniger in u en zullen we onder alle omstandigheden blijven steunen op uw machtige hulp en Moederlijke bijstand.  Gaarne willen wij uw kinderen en trouwe dienaars zijn; wil ons daarbij steunen en verlichten. Wil ons geloof vermeerderen en ons steeds inniger en vuriger leren bidden. Waak over al onze noden, o Maagd der Armen verlicht het lijden en genees zieken. Moge door uw machtige voorspraak alle natiën in een bestendige vrede met elkander leven en moge het Rijk van Christus Koning zich uitbreiden over onze gezinnen en over alle volkeren. Amen.
MARIAKAPEL
De kapel is iedere dag geopend.
GEBED TOT O.L. VROUW VAN BANNEUX  O.L.Vrouw van Banneux, Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser en Moeder van God, wij danken u voor de onschatbare aller tijden.  Uit barmhartigheid hebt gij u te Banneux aangeboden als de Maagd der Armen, uit dankbaarheid geven wij ons geheel aan u en wijden wij ons opnieuw toe aan uw onbevlekt Moeder- Hart. Gij hebt ons geloof op hemelse wijze beloond. Daarom, o goede Moeder, geloven wij nu nog inniger in u en zullen we onder alle omstandigheden blijven steunen op uw machtige hulp en Moederlijke bijstand.  Gaarne willen wij uw kinderen en trouwe dienaars zijn; wil ons daarbij steunen en verlichten. Wil ons geloof vermeerderen en ons steeds inniger en vuriger leren bidden. Waak over al onze noden, o Maagd der Armen verlicht het lijden en genees zieken. Moge door uw machtige voorspraak alle natiën in een bestendige vrede met elkander leven en moge het Rijk van Christus Koning zich uitbreiden over onze gezinnen en over alle volkeren. Amen.